imageimageimageimage

Killan vaalikokous 30.11.

Hallitus vaihtoon!

Oulun Tietoteekkarit ry:n vaalikokous järjestetään ensi viikon perjantaina 30.11. salissa PR105 klo 14:15 eteenpäin. Aiemmasta ilmoituksesta poiketen päätimme aikaistaa aloitusaikaa, sillä arvioimme edellisvuosien perusteella kokouksen venyvän pitkäksi.

Tämän viestin liitteenä löytyvät virallinen kokouskutsu sekä vuoden 2018 hallituksen pohjaesitykset kokoukseen. Muistakaa, että kaikilla yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus killan kokouksissa, ja ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus kokouksissa.

Alla kokouksen asialista:
1.    Kokouksen avaaminen
2.    Kokouksen järjestäytyminen
3.    Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja läsnäolijoiden toteaminen
4.    Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5.    Ilmoitusasiat
6.    Yhdistyksen liittyminen Koodia Suomesta ry:n jäseneksi
7.    Liittymis- ja jäsenmaksut toimikaudelle 2019
8.    Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2019
9.    Tulo- ja menoarvio toimikaudelle 2019
10.    Hallituksen jäsenten lukumäärä ja toimenkuvat toimikaudelle 2019
11.    Toimihenkilöiden toimenkuvat toimikaudelle 2019
12.    Hallituksen valinta toimikaudelle 2019
13.    Toimihenkilöiden valinta toimikaudelle 2019
14.    Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta toimikaudelle 2019
15.    Muut esille tulevat asiat
16.    Kokouksen päättäminen

Tavanomaisten asiakohtien lisäksi käsitellään yhdistyksen mahdollinen jäseneksi liittyminen Koodia Suomesta ry:een. Kyseinen yhdistys on lähestynyt kiltaa ja tiedustellut kiinnostustamme liittyä heihin. He ovat hiljattain pyrkineet saamaan myös opiskelijayhdistyksiä mukaan toimintaansa.
Tiivistetysti Koodia Suomesta ry:n tavoitteena on kehittää suomalaista ohjelmisto-osaamista ja tuoda sitä paremmin esille. Koodia Suomesta ry:n toimintaan voi tutustua tarkemmin oheisen linkin kautta: https://koodiasuomesta.fi/.


Tulkaa sankoin joukoin äänestämään killan tulevasta vuodesta paras mahdollinen.

Kannatusjäsenet

Yhteistyössä