Ohjeistus lukiovierailuihin

Yleistä

Tietotekniikan osaston puolesta on tärkeää, että opiskelijat käyvät esittelemässä osastoa ja opintojaan kotilukioissaan. Tämän vuoksi opiskelijoiden lukiovierailuja halutaan kannustaa ja tukea. Osasto korvaa myös opiskelijoiden matkakulut ja maksaa harkinnan mukaan päivärahaa lukiovierailuun kuluvalta ajalta.

Vierailu kotilukiossa on mahdollista ajoittaa esimerkiksi kotiin tehtävän viikonloppureissun yhteyteen.

Kuinka lähden lukiovierailulle?

Jos olet kiinnostunut käymään kotilukiossasi tai jossakin kotialueesi lukiossa kertomassa opiskelusta tietotekniikan osastolla, vierailu kannattaa ehdottomasti toteuttaa. Kuka tahansa opiskelija vuosikurssista riippumatta voi tehdä esittelyvierailun.

Voit keskustella ideastasi suoraan jonkun lukiosi opettajan kanssa ja sopia tapaamisen itse. Voit myös olla yhteydessä osaston tiedottajaan, joka sopii tapaamisen puolestasi. Lukiovierailulle voi tilanteesta riippuen lähteä n. 1-6 opiskelijaa, opiskelija tiedottajan kanssa tai opiskelija sekä muu osaston työntekijä.

Mikäli haluatte tehdä lukiovierailun useamman opiskelijan kesken, olisi suotavaa, että kävisitte samalla reissulla useammassa lukiossa. Lukiovierailut voi sopia esimerkiksi siten, että menomatkalla piipahdatte joissakin matkan varrella olevissa lukioissa ja paluumatkalla samoin. Harkitessanne lukiovierailukierrosta ottakaa yhteyttä osaston tiedottajaan matkanne yksityiskohtien sopimiseksi.

Saman lukuvuoden aikana yksi opiskelija voi vierailla sekä kotipaikkakuntansa lukiossa että yläasteella ja osallistua useamman opiskelijan yhteiseen lukiovierailukierrokseen.

Mikäli katsot, että osastolla voisi olla intressejä laajempaankin yhteistyöhön kotilukiosi kanssa (esim. ammattilukiot), kerro ajatuksistasi tiedottajalle, niin asiaa voidaan pohtia eteenpäin.

Oman esityksen suunnittelu

Suunnitellessasi esittelytilaisuutta on tärkeää pohtia asiaa kyseisessä lukiossa opiskelevan abiturientin näkökulmasta. Mikä häntä mietityttää? Olet itse paras asiantuntija arvioimaan, mitä kotilukiosi abit/opiskelijat pohtivat opiskelupaikan valintaan liittyen. Olisi hyvä, mikäli pyrkisit esityksessäsi vastaamaan näihin lukiolaisia mietityttäviin kysymyksiin. Esityksen ei tarvitse olla erityisen "kiiltokuvamainen"; sen sijaan tärkeää on kertoa omista kokemuksistaan rehellisesti. Tällöin abien on mahdollista samaistua kertomaasi, ja he todennäköisemmin muistavat vierailusi vielä pitkään.

Esityksessä voi siis rohkeasti esimerkiksi kertoa, että ei ollut varma alavalinnastaan opintojen alussa. Kerrottaessa omista kokemuksista rehellisesti on tärkeää kuitenkin tarjota abeille myös ratkaisuja esittämiinsä ongelmatilanteisiin: em. alavalinta-esimerkissä voisi kertoa, kuinka on opintojen kuluessa tullut varmemmaksi valintansa sopivuudesta. Jos kotilukiosi sijaitsee Oulun ulkopuolella, voit mainita myös kokemuksistasi vieraalle paikkakunnalle sopeutumiseen liittyen. Eräs varsinkin poikia kiinnostava aihe on armeijan suorittaminen. Naisopiskelijoiden kannattaa kertoa lukiolaistyttöjä kannustavia kokemuksia tekniikan alalla opiskelusta.

Yleensä ottaen lukiolaisia kiinnostaa se, millaista opiskelu tietotekniikan osastolla käytännössä olisi, mikäli he alan valitsisivat. Yliopistolaisen näkökulmasta ajateltuna voi olla vaikeaa muistaa, että lukiolaisia kiinnostaa myös se, kuinka he voisivat valmistautua tulevaan jo tällä hetkellä, ja mitä aineita heidän kannattaa lukio-opinnoissa ja kirjoituksissa painottaa jne.

Materiaalit

Esityksessäsi voit käyttää tukena osaston virallisia esittelykalvoja. Esittelykalvoja saa tiedottajalta (huone TS492). Kalvoja ei jaeta sähköisenä siitä syystä, ettei vanhoja versioita esittelykalvoista jää "elämään" opiskelijoiden keskuuteen. Esimerkiksi kalvoilla esitetyt opiskelijavalinnan perusteet muuttuvat kokonaan vuosittain, ja niihin tulee päivityksiä aina syksyn ja kevään mittaan. Jo lukiolaisten oikeusturvan takia on tärkeää, että kerromme heille viimeisimmän olemassa olevan tiedon.

Halutessasi voit suunnitella myös kokonaan oman diaesityksen (esim. PowerPoint). Esitys voi sisältää esimerkiksi kuvia opiskeluajaltasi. Puisevan asiallinen esityksen ei tarvitse olla, vaan omaa mielikuvitusta saa käyttää hyvän maun rajoissa. Varmista kuitenkin esittämiesi opiskeluun liittyvien faktojen paikkansapitävyys!

Osaston yleisesitteitä, koulutusohjelmaesitteitä ja muuta markkinointimateriaalia (esimerkiksi teknillisen tiedekunnan abiopas) kannattaa ottaa esittelyvierailulle mukaan. Esitteitä saa tiedottajalta. Lukiovierailuilla kannattaa myös mainostaa osaston jakelemaa abien preppaus-dvd:tä, jossa lasketaan vanhoja pääsykoetehtäviä opettajien toimesta. Abeja voi ohjata vierailemaan

http://www.ee.oulu.fi/Opiskelijaksi -sivulla, jossa voi myös tilata preppaus-dvd:n itselleen.

Jatkossa tarkoituksena olisi ottaa lukiovierailuille mukaan myös 3 julistetta, joissa kussakin esitellään osaston koulutusohjelmat. Koulutusohjelmajulisteet voi esittelytilaisuuden ajaksi laittaa luokan seinälle, ja tilaisuuden jälkeen ne tulee jättää koulun ilmoitustaululle.

Laskutus

Voit tehdä lukiovierailustasi matkalaskun. Matkalaskulla osasto hyvittää sinulle harkinnan mukaan lukiovierailusta koituneet matkakulusi. Matkat voidaan korvata kuitteja vastaan ja päivärahaa voidaan maksaa esittelyyn kuluneelta ajalta. Muista siis säilyttää kaikki alkuperäiset kuitit kuten esimerkiksi juna- tai bussiliput! Huomaa kuitenkin, että matkakulut korvataan halvimman mahdollisen kulkuvälineen mukaan. Harkinnan mukaan osasto voi maksaa sinulle myös kilometrikorvauksia, mikäli käytät matkaan omaa autoa (pitkillä matkoilla oman auton käyttö ei kuitenkaan ole halvin mahdollinen kulkuväline).

Mikäli olet ennen matkaa epätietoinen, korvaako osasto matkakulusi valitsemallasi kulkuvälineellä, varmista asia jo etukäteen tiedottajalta tai osaston taloussihteeriltä (Marjatta Nyman).

Tiedottajalta saat kaksi lomaketta, joiden avulla voit lopullisen matkalaskun tehdä. Toinen lomake on Travel -matkahallintajärjestelmän henkilötietolomake. Siihen kirjataan mm. yhteystietosi sekä tilinumerosi. Toiseen lomakkeeseen eritellään matkasi kulku vaihe vaiheelta (kellonajat ja kuljetut reitit sekä niiden kustannukset). Lomakkeiden liitteeksi laitetaan kaikki alkuperäiset kuitit.

Kotilukiostasi et tarvitse kirjallista todistusta siitä, että olet esittelytilaisuuden pitänyt. Muista kuitenkin kirjata matkalaskulomakkeisiin kotilukiosi yhteyshenkilön nimi eli opettaja, jonka kanssa olet esittelytilaisuudesta sopinut sekä hänen yhteystietonsa.

Matkalasku tehdään edellä mainittujen lomakkeiden avulla matkan päätyttyä toimittamalla täytetyt lomakkeet tiedottajalle. Tiedottaja avustaa lomakkeiden täyttämisessä.

Kiitoksia aktiivisuudestasi!

Lisätietoja:

Tiedottaja Laura Kanninen

Tietotekniikan osasto, huone TS492

p. 040 829 7527

Kannatusjäsenet

Yhteistyössä