Fuksit

Fuksit jaetaan heti opintojen alussa pienryhmiin, joilla on jokaisella oma ohjaajansa. Fuksivuoden aikana järjestetään monia fukseille suunnattuja tapahtumia, joihin osallistumalla tutustuu ihmisiin eikä aika käy pitkäksi. Useimmille fuksivuosi onkin ikimuistoinen aika elämästä. Fuksivuosi huipentuu Wappuun, jolloin fuksit kuolevat ja uudestisyntyvät Teekkareina. Tässä kaikessa fukseilla ovat apuna pienryhmäohjaajat sekä kiltamme työvoimaministeri. Vuoden aikana varmasti eteen tulee monia kysymyksiä ja outoja termejä. Näitä voi selvittää esimerkiksi Tietoteekkareille pääasiallisella yhteydenpitovälineellä, IRC:llä, jota kannattaa opetella käyttämään. Myöskin yliiopiston kautta sekä internetistä etsimällä on mahdollista saada hyödyllisiä ohjelmistoja käytettäväkseen opiskelun apuna. Nämä kannattaa hyödyntää, lisätietoja täällä.

Kannatusjäsenet

Yhteistyössä