Toimenkuvat

Hallituksen toimenkuvat 2018

Puheenjohtaja

 • johtaa killan toimintaa
 • valvoo killan kokousten ja hallituksen kokousten päätösten toimeenpanoa
 • johtaa puhetta hallituksen kokouksissa
 • on killan ensisijainen edustaja
 • laatii toimintakertomuksen ja esityksen toimintasuunnitelmaksi
 • vastaa yhteydenpidosta muihin ainejärjestöihin yhdessä kulttuuriministerin kanssa
 • osallistuu puheenjohtajapalavereihin muiden oululaisten Teekkarikiltojen puheenjohtajien kanssa
 • toimii Tekniikan akateemiset TEK:n kiltayhdyshenkilönä
 • käy Oulun yliopiston ylioppilaskunnan PJ-klubeilla
 • järjestää KiltaHuoneKierroksen

Rahastonhoitaja

 • hoitaa killan taloutta ja pitää kirjanpitoa
 • vastaa laskutuksesta ja laskujen maksamisesta
 • laatii tulo- ja menoarvion sekä tilinpäätöksen
 • vastaa killan astiaston mainostamisesta ja vuokrauksesta yhdessä Tiski-Kurren kanssa

Sihteeri

 • pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa
 • pitää yllä killan jäsenrekisteriä
 • hakee killan postin
 • tiedottaa killan valmistuville varsinaisille jäsenille mahdollisuudesta liittyä kannatusjäseneksi ja alumneille tarkoitetulle sähköpostilistalle

Kulttuuriministeri

 • vastaa excursioiden järjestämisestä
 • vastaa mahdollisten vierailijoiden majoittamisesta
 • vastaa puheenjohtajan kanssa yhteyksistä muihin ainejärjestöihin
 • edustaa kiltaa tempaus- ja kulttuuritoimikunnassa
 • vastaa killan kulttuuritoiminnasta yhdessä killan peliromanin kanssa
 • vastaa fuksijäynäkisajoukkueen ohjaamisesta ja kokoaa paikallisten jäynäkisojen joukkueen
 • vastaa killan laulumarathonjoukkueen kokoamisesta yhdessä pelimannen kanssa
 • pitää yllä yleistä Teekkarikulttuuritietämystä killassa

Fuksiasiainministeri

 • aktivoi fukseja killan toimintaan
 • edustaa kiltaa fuksijaoksessa yhdessä fuksiasiainministeriön valmistelevan virkamiehen kanssa
 • vastaa killan Wappuinfon sisällöstä ja järjestelyistä
 • vastaa killan Fuksi-infon järjstelyistä
 • vastaa pienryhmäohjauksen ja pienryhmäohjaajakoulutuksen järjestämisestä killan osalta
 • vastaa killan osalta fuksilakituksen järjestelyistä
 • vastaa killan osalta Wapun fuksitapahtumien järjestelyistä
 • kokoaa Fuksijäynäkisoihin joukkueen
 • vastaa fuksityövoiman kokoamisesta killan tapahtumiin
 • pitää huolen, että muut tietävät, mitä työvoimaministerit ennen tekivät

Sosiaali- ja terveysministeri

 • vastaa killan saunailtojen, pikkujoulun ja sitsien järjestelyistä
 • vastaa PikkuWapun ja killan muiden huvitilaisuuksien järjestämisestä
 • edustaa kiltaa WappuComiteassa
 • kokoaa tapahtumaneuvoston ja johtaa sen toimintaa

Sisäministeri

 • vastaa kiltahuoneen viihde-elektroniikasta
 • kehittää, tuottaa uusia sekä markkinoi ja myy kiltatuotteita
 • vastaa kiltahuoneeseen ja kiltatuotteisiin liittyvistä hankinnoista
 • vastaa kiltahuoneen, kaappien ja hallituskopin siisteydestä
 • opastaa PC-vastaavaa tämän tehtävissä
 • vastaa kiltahuoneen tarjonnasta ja kehittää sitä
 • kokoaa killan edustusjoukkueet urheilukisoihin
 • toimii kaikkien kiltalaisten huoltajana ja huoltajahahmona

Ulkoministeri

 • vastaa opiskelijahaalareiden tilauksesta
 • vastaa mainospaikkojen myynnistä killan opiskelijahaalareihin
 • vastaa yhteyksistä ja niiden luomisesta kannatusjäseniin
 • vastaa kannatusjäsentapaamisista
 • vastaa yrityssponsorien hankkimisesta killan tapahtumiin
 • hoitaa yleisesti killan yhteyksiä yritysmaailmaan
 • vastaa verkkopelitapahtumien järjestelyistä PC-vastaavien kanssa
 • osallistuu Oulun Teekkariyhdistyksen TISuVaKo:n toimintaan
 • järjestää seuraavan vuoden HV-saunan

Tiedotusministeri

 • toimii Terminaalin päätoimittajana ja vastaa sen ilmestymisestä
 • toimii killan www-sivujen vastaavana toimittajana
 • vastaa hallitusnaamaston julkaisusta
 • vastaa hallituksen esittelystä TeHaTuSa:ssa
 • vastaa tiedottamisesta killan jäsenille
 • ohjeistaa graafikkoja heidän tehtävissään
 • vastaa killan julkaisujen ja graafisen materiaalin arkistoinnista
 • ylläpitää killan Facebook- ja LinkedIn-tiliä sekä päivittää #otit-kanavan topiccia ajankohtaisista aiheista
 • pitää huolta, että killan galleriaan päivitetään kuvat tapahtumista järkevillä aikaväleillä

Opetusministeri

 • edustaa kiltaa Oulun yliopiston tietotekniikan tutkinto-ohjelmatoimikunnassa
 • osallistuu killan edustajana Oulun yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen elimen kokouksiin
 • edustaa kiltaa TeekkariKopoLupissa
 • vastaa opetuksenkehittämisseminaarin järjestelyistä
 • vastaa abipäivien järjestämisestä killan osalta
 • vastaa opetukseen liittyvistä asioista killan osalta
 • vastaa killan Universitas Oulu -hankkeista
 • vastaa alumnitapaamisten käytännön järjestelyistä

Varapuheenjohtaja (oman toimen ohessa)

 • avustaa puheenjohtajaa
 • vastaa killan Kesäpäivän järjestelyistä yhdessä ympäristövastaavan kanssa
 • johtaa puhetta hallituksen kokouksissa puheenjohtajan ollessa estyneenä
 • toimii ensisijaisena korvaajana edustustehtävissä puheenjohtajan ollessa estyneenä
 • noutaa hallituksen ennakkoon varaamat speksiliput OTY:n toivomusten mukaisesti

Kannatusjäsenet

Yhteistyössä