Killan historia

Oulun Tietoteekkareiden killan historia ulottuu vuoteen 1988 ja tarkalleen syyskuun 26. päivään, jolloin killan perustava kokous pidettiin. Sähkötekniikan koulutusohjelmassa oleva tietotekniikan suuntautumisvaihtoehto aloitettiin vuonna 1985 ja virallisesti tietotekniikan koulutusohjelma hyväksyttiin opetusministeriössä parin vuoden kuluttua siitä. Opetusta tietotekniikan koulutusohjelmassa päätettiin antaa 1.8.1988 alkaen.

Killan perustamisesta lähtien sen tärkeimmäksi tehtäväksi tuli toimia rajapintana alati kasvavan opiskelijamassan ja sähkötekniikan osaston välillä muun muassa valitsemalla opiskelijaedustajansa osastoneuvostoon. Opiskelijoiden etuja ajavana järjestönä kilta on myös ottanut kantaa kulloinkin ajankohtaisiin opiskelijoita kuohuttaviin asioihin. Heti alusta pitäen pidettiin erittäin tärkeänä hyvien ja toimivien suhteiden ylläpitämistä osastoon ja sen henkilökuntaan, jopa henkilökohtaisella tasolla. Näin vuorovaikutus opiskelijoiden ja osaston välillä oli tehokasta ja yhteistyöllä parannettiin opetuksen laatua.

Killan perustavassa kokouksessa päätettiin myös kopiokoneen hankkimisesta killan rahasammoksi. Parhaimmalla mahdollisella paikalla olevalla kopiokoneella olikin runsaasti käyttöä, joka tuotti killalle mukavasti tuottoa vaikka kopioiden hinnat olivat kohtuulliset muihin verrattuna.