OULUN TIETOTEEKKARIT RY:N LASKUPOHJAN TÄYTTÖOHJEET

Killan jäsenen tulee käyttää virallista laskupohjaa aina, kun hän haluaa laskuttaa kiltaa. Myös muut yksityiset henkilöt voivat halutessaan käyttää laskupohjaa.

Alkuperäiset kuitit ja muut tositteet on numeroitava ja nidottava siististi laskun oikeaan yläkulmaan laskun taakse.

Laskulomake on täytettävä selvästi kuulakärkikynällä tai tietokoneella (ei lyijykynällä). Kaikki yläosan kentät on täytettävä mahdollisuuksien mukaan. Tummennettu tositteen numero -kenttä on jätettävä tyhjäksi.

Erittelyosaan merkitään yhdelle riville kuitin numero, kuitin päivämäärä, lyhyt selitys rahan käytön kohteesta ja laskutettava rahamäärä. Kuitin numero on se järjestysnumero, jonka olet kuittiin merkinnyt. Erittelyosan loppuun on merkittävä laskun loppusumma. (Tietokoneella täytettäessä loppusumma lasketaan automaattisesti. Tällöinkin on kuitenkin tarkastettava, että laskun summa on oikein.) Tummennetut debet- ja kredit-sarakkeet on jätettävä tyhjiksi.

Erittelyosan tyhjäksi jäävät rivit on suljettava vinoviivalla.

Lopuksi lasku on vielä päivättävä ja allekirjoitettava omakätisesti alaosan kenttiin. Alaosan tummennettu hyväksytty-kohta on jätettävä tyhjäksi.

Laskulomake on saatavissa seuraavissa tiedostomuodoissa:

PostScript ja Gnumeric-muotoa lukuun ottamatta kaikki pohjat voi täyttää joko tietokoneen näytöllä ennen tulostusta tai paperille tulostuksen jälkeen. Tietokoneella täytettäessäkin lasku on kuitenkin allekirjoitettava käsin. Gnumeric-muotoisen laskupohjan voi täyttää ainoastaan näytöllä ja PostScript-muotoisen laskupohjan ainoastaan paperilla tulostuksen jälkeen.

Lasku palautetaan täytettynä killan postilaatikkoon tai yliopiston postikeskuksessa olevaan lokeroon. Laskun voi myös lähettää postitse osoitteeseen Oulun Tietoteekkarit ry, PL 4500, 90014 OULUN YLIOPISTO. Lasku käsitellään killan hallituksen kokouksessa yleensä kuukauden kuluessa. Puutteellisesti tai virheellisesti täytettyä laskua ei hyväksytä.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä killan rahastonhoitajaan.